kihua logo mitsubishi logo
  | | |  
 
 

 


ZKB-BN形

(额定电压DC24V)
型号
定格扭距
(Nm)
线圈(75℃)
惯性
(kgcm2)
*強制空冷容许工率
許  容
回转速度
(r/min)
磁粉
质量(g)
质量
(kg)
電 流
(A)
電 力
(W)
時定数
(S)
风压
(Pa)
风量
(m3/min)
工率
(W)
入力侧
出力侧
ZKB-10BN 100 2.40 57.6 0.25 3.50×10-2 2.50×10-2 6×104 1.1 1100 1800 37 140
ZKB-20BN 200 2.70 64.8 0.37 9.15×10-2 6.89×10-2 5×104 1.6 1900 1800 59 225
ZKB-40BN 400 3.50 84.0 0.40 2.40×10-1 2.20×10-1 2×105 2.0 2800 1800 108 370

 

 

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 | 品牌列表 | 关于我们 | 联系我们 |