kihua logo mitsubishi logo
  | | |  
 
 

 

ZKB-BN形

(额定电压DC24V)
型号
定格扭距
(Nm)
线圈(75℃)
惯性
(kgcm2)
*強制空冷容许工率
許  容
回转速度
(r/min)
磁粉
质量(g)
质量
(kg)
電 流
(A)
電 力
(W)
時定数
(S)
风压
(Pa)
风量
(m3/min)
工率
(W)
入力侧
出力侧
ZKB-1.2BN 12 0.94 22.5 0.10 1.34×10-3 4.90×10-4 3×104 0.2 250 1800 5.5 20
ZKB-2.5BN 25 1.24 30.0 0.12 3.80×10-3 1.49×10-3 5×104 0.4 380 1800 10 33
ZKB-5BN 50 2.15 51.5 0.13 9.50×10-3 4.80×10-3 1×105 0.6 700 1800 16 60
 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 | 品牌列表 | 关于我们 | 联系我们 |