kihua logo mitsubishi logo
  | | |  
 
 


  变频调速器  
1,FR-A740系列  
               *技术规格  
 
2,FR-F740系列  
               *技术规格  
 
3,FR-E540/E520系列  
               *技术规格  
4,FR-S500E系列  
               *技术规格  
 

 

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 | 品牌列表 | 关于我们 | 联系我们 |