kihua logo mitsubishi logo
  | | |  
 
 

 

三菱电机株式会社Mitsubishi Electric Corporation

  交流伺服系统      
  一,MR-J3S系列      
1,MR-J3S系列伺服放大器  
*型号表示 *规格  
2,HF-KP,MP,SP,JP,HC-LP,RP,UP,HA-LP系列伺服电机  
 *型号表示 *规格  
           
             
  二,MR-J2S系列      
1,MR-J2S系列伺服放大器
*型号表示 *规格  
2,HC/HA系列伺服电机
*型号表示 *规格
           
     
  三,MR-ES系列  
1,MR-ES系列伺服放大器
*型号表示 *规格  
2,HF-KE/SE系列伺服电机
          *型号表示 *规格  


 
 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 | 品牌列表 | 关于我们 | 联系我们 |