kihua logo
 
首页
| | |  
 

調整用板ばね寸法
型式
CS-1
CS-2
A
57
78
B
38
52
C
45
62
D
20
28
φE
6.0
7.0
(0.8)
1.2
2.0
(1.2)
2.0
3.0

継ぎばね寸法
型式 CS-1 CS-2
A 89 122
B 38 52
C 45 62
D 32 44
E 20 28
φF 6.0 7.0
(0.8)

1.2

(1.2)

2.0


关闭窗口

上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |