kihua logo sinfonia logo
  | | |  
 
 
shinko_sinfonia_神钢电机制动器<ERS-260A/FMS>

 

形  式

ERS-260A/FMS

静摩擦トルク   Nm
7

定格電圧   DC-V

24
消費電力  W(at75℃)
10

質量             kg

0.70


A 68
A 30.1
C 67
C1 25
D 88.87
I 67

 L 50
M 31
N 1.6
P 20
Q 30

 


K 4.4
KJ M5
NJ P.C.D 79.4
ボルト M4×12

d 12
b 3
t 13

 

制御器

FMPR70/24D

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |