kihua logo
  | | |  
 
 
shinko_sinfonia_神钢电机离合器<HO-0.6>

 

形 式

HO-0.6
定格トルク   Nm
0.06

定格電圧   DC-V

24
消費電力   W(at75℃)
9.6

質量             kg

0.46

单位 : mmB 52
C 48
D1 16
D2 26


L 81
M 47
N 21
S 6
T 10
Y1 5
Y2 2

YJ P.C.D 36
ネジ M5×6

Q1 13
Q2 18
QK 11
d1 5
d2 10
t1 4.5
t2 9.5

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |