kihua logo
  | | |  
 
 

shinko_sinfonia_神钢电机离合器<HO-10>

 

形 式

HO-10
定格トルク   Nm 1

定格電圧   DC-V

24
消費電力   W(at75℃) 17.4

質量             kg

4.0

单位 : mmB 112
C 105
D1 26
D2 42


L 121
M 68
N 31
S 6
T 18
Y1 8
Y2 3

YJ P.C.D 70
ネジ M5x6

Q1 22
Q2 26.8
QK 20
d1 10
d2 18
t1 9.5
t2 17.5

 

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |