kihua logo
 
首页
| | |  
 
 

电磁离合/shinko_sinfonia_神钢电机制动器<MP-9>

 

形 式
MP-9
shinko_sinfonia_神钢电机离合器
shinko_sinfonia_神钢电机制动器

静摩擦トルク  Nm

15

定格電圧     DC-V

24
消費電力        W(at75℃)
12
13.5
質量         kg
5
電源箱 DMP-20/24A
制御器 TMP-40D
EMP-20DB
CSM-55DB
CMPH-100/4HA 

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |