kihua logo
 
首页
| | |  
 
 
无毂型shinko_sinfonia_神钢电机离合器<NB-10-T>

 

形式

NB-10-T
静摩擦トルク Nm
100
定格電圧     DC-V
24
消費電力   W(at75℃)
27
質量            kg
3.4


A 172
A1 140
C 172
D1 210
D2 80
D3 80
I 160


L 38.5
M 25
N 3
P 4
g
0.3 +0.15
0
X 9.5


PJ P.C.D 120
ボルト M8x16
Z P.C.D 190
穴径 8.5


DMP-63/24A


TMP-40D

EMP-70DB

CSM-55DB

CMPH-250/4HB

 

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |