kihua logo
 
首页
| | |  
 
 
通轴型shinko_sinfonia_神钢电机离合器<NC-5-C>

 

形式

NC-5-C
静摩擦トルク Nm
50
定格電圧     DC-V
24
消費電力   W(at75℃)
25
質量            kg
3.8


A 137
A1 110
A2 50
B 144
E 16
G 84
H 78


L 71.5
M 33
N 2.6
P 29
Q 9.5
R 33
g
0.2 +0.15
0


K 8
KJ M6
Z 6.5

d 25
b 7
t 28


DMP-63/24A

TMP-40D
EMP-70DB
CSM-55DB
CMPH-250/4HB

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |