kihua logo sinfonia logo
  | | |  
 
 
无毂型shinko_sinfonia_神钢电机离合器<NC-0.3>

 

形式

NC-0.3
静摩擦トルク Nm
3
定格電圧     DC-V
24
消費電力   W(at75℃)
5
質量            kg
0.22

单位 : mmA 58
B 62
D1 29
E 10
G 40
H 35


L 24
M 20
N 1.6
Q 4
R 20
g
0.2 +0.1
0
X 5.5

PJ P.C.D 42
ボルト M3x6
Z 4.5

d 10
b 3
t 11.5


DMP-10/24AFMP-10DA

EMP-20DB

CSM-55DB

CMPH-100/4HA

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |