kihua logo
 
首页
| | |  
 
 
无毂型shinko_sinfonia_神钢电机离合器<NC-0.6-T>

 

形式

NC-0.6-T
静摩擦トルク Nm
6
定格電圧     DC-V
24
消費電力   W(at75℃)
8
質量            kg
0.56

单位 : mmA 70
A1 58
B 74
D1 34
E 14
G 50
H 45


L 29
M 23
N 1.6
P 2
Q 6
R 23
g
0.2 +0.1
0
X 3

PJ P.C.D 46
ボルト M3x6
Z 4.5

d 12
b 4
t 13.5


DMP-20/24AFMP-10DA

EMP-20DB

CSM-55DB

CMPH-100/4HA

 

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |