kihua logo
 
首页
| | |  
 
 
无毂型shinko_sinfonia_神钢电机离合器<NC-10-T>

 

形式

NC-10-T
静摩擦トルク Nm
100
定格電圧     DC-V
24
消費電力   W(at75℃)
33
質量            kg
5.6

单位 : mmA 172
A1 140
B 180
D1 80
E 24
G 110
H 100


L 50.5
M 37
N 3.2
P 4
Q 13.5
R 37
g
0.3 +0.15
0
X 9.5

PJ P.C.D 120
ボルト M8x16
Z 8.5

d 30
b 7
t 33


DMP-63/24ATMP-40D

EMP-70DB

CSM-55DB

CMPH-250/4HB

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |