kihua logo sinfonia logo
  | | |  
 
 
无毂型shinko_sinfonia_神钢电机离合器<NC-5-T>

 

形式

NC-5-T
静摩擦トルク Nm
50
定格電圧     DC-V
24
消費電力   W(at75℃)
25
質量            kg
3.0


A 137
A1 110
B 144
D1 64
E 16
G 84
H 78


L 43.5
M 33
N 2.6
P 3
Q 10.5
R 33
g
0.2 +0.15
0
X 7

PJ P.C.D 95
ボルト M6x12
Z 6.5

d 25
b 7
t 28


DMP-63/24ATMP-40D

EMP-70DB

CSM-55DB

CMPH-250/4HB

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |