kihua logo sinfonia logo
  | | |  
 
 
带刹车型shinko_sinfonia_神钢电机离合器<PB-260/FMS-AG  

形 式

PB-260/FMS-AG

静摩擦トルク   Nm

7

定格電圧   DC-V

24
消費電力         W(at75℃)
9.7
質量       kg
0.55

单位 : mm

电源箱 DMP-20/24A
制御器 FMP-10DA
EMP-20DB
CSM-55DB
CMPH-100/4HA 

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |