kihua logo
  | | |  
 
 
热管冷却式shinko_sinfonia_神钢电机制动器<PTB-40BL3>

 

形 式

PTB-40BL3
定格トルク    Nm
 400

定格電圧    DC-V

 24
消費電力    W(at75℃)
 92

質量              kg

 85


D 395
D1 130
i φ268


L  482
M  376
N  68
Y  33

YJ P.C.D 200
ネジ M12×20

Q 92
QK 80
d 45
b 12
h 8
t 4.5

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |