kihua logo
 
首页
| | |  
 
 
钢板式弹簧shinko_sinfonia_神钢电机离合器<SF-825-BMF

 

形式

SF-650/BMF

静摩擦トルク Nm
130
定格電圧     DC-V
24
消費電力   W(at75℃)
26
質量            kg
6.0
电源箱 DMP-63/24A
制御器 TMP-40D
EMP-70DB
CSM-55DB
CMPH-250/4HB

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |