kihua logo
 
首页
| | |  
 
 
线圈旋转型shinko_sinfonia_神钢电机离合器<TR-2>

 

形 式

TR-2
定格トルク     Nm
20

定格電圧     DC-V

24
消費電力    W(at75℃)
13

質量               kg

0.40

単位 : mmA 50.8
A1 15.9
C 52.3
D1 44
D2 25


L 37.6
P 8.6
Q 7.1
R 21.9
S 4.5
T 6.3
U 3.9
Y1 2
g
0.2 +0.1
0

A
J
P.C.D 35φ3.4穴
φ6.5座グリ
深さ4
D P.C.D 35
ピン下穴 4

d 12
b 4
t 13.5
電源箱
DMP-20/24A

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |