kihua logo sinfonia logo
  | | |  
 
 

热管冷却式机种一览表
热管冷却式shinko_sinfonia_神钢电机制动器
PTB-2.5BL3
PTB-5BL3
PTB-10BL3
PTB-20BL3
PTB-40BL3

 

 

 

 

 

 

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |